Technika prostředí staveb

Zdravotně - technické instalace a stavby

 

           Čistírny odpadních vod - dodávka a montáž:

 • domovních čistíren odpadních vod
 • biologických septiků
 • biologických filtrů
 • plastových a betonových jímek
 • retenčních nádrží
 • zemních pískových filtrů a vsakovacích nádrží
 • přečerpávacích stanic tlakové kanalizace
 • vodoměrných šachet

                   

                    Zdravotní technika a instalace - dodávka a montáž:

 • rozvodů pitné a užitkové vody
 • hydrantů, hydrantových rozvodů a suchovodů
 • čerpadel, domácích vodáren a přečerpávacích stanic
 • opravy a vystrojování studní
 • gravitačních, tlakových kanalizačních systémů a zařízení splaškové a dešťové vody
 • sanitární keramiky, van a sprchových koutů, vodovodních baterií

 

                    Vytápění, rozvody topných médií a plynu - dodávka a montáž:

 • potrubních rozvodů CU, FE, PEX, ALPEX
 • podlahového  a stěnového teplovodního vytápění a chlazení
 • teplovodních konvektorů, deskových a článkových otopných těles
 • kotlů na pevná, plynná a kapalná paliva
 • tepelných čerpadel
 • montáže kotelen, strojoven a výměníkových stanic
 • rozvodů plynu a plynových spotřebičů
 • solárních systémů na ohřev TUV a vytápění
 • sanitární keramiky, baterií, van a sprchových koutů
 • měřící a regulační techniky

 

Tepelná technika

Středisko Tepelná technika se zabývá montáží a servisem kotlů na pevná a kapalná paliva, plynových kotlů, tepelných čerpadel a solárních systémů, ohřívačů vody, vyrovnávacích a akumulačních nádrží:

 • ATMOS Dřevoplyn
 • ATMOS Generátor
 • ATMOS Kombi
 • Atmos  - hořák na pelety, plyn, lto
 • ekvitermní regulace ATMOS ACD01
 • zásobníků na pelety
 • akumulačních a vyrovnávacích nádrží o obsahu 500, 750, 1000 l
 • náhradních dílů a příslušenství
 • nástěnných a stacionárních plynových kotlů
 • ohřívačů vody  (80-3000 l.)
 • tepelných čerpadlel a solárních systémů

Pro zájemce o vytápění některým z kotlů  Atmos poskytujeme technické poradenství, návrh řešení, dodávku zařízení a jeho montáž.

 

Vaše případné dotazy nám prosím zašlete na e-mail.

my_logo
Copyright © Hydrotech Group a. s. | Powered by MyCMS