Stavební servis

Inženýrská činnost ve výstavbě

Středisko Inženýrských činností poskytuje stavebníkům a investorům tyto základní služby:

 • poradenství a konzultace
 • zpracování odborných posudků
 • návrhy stavebních technologií
 • geodetické práce
 • jednání se správci sítí a zajištění jejich vytyčení
 • zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení
 • výběrová řízení na projektanta a dodavatele stavby
 • zpracování projektové dokumentace
 • zajištění stavebního dozoru stavby
 • zajištění technického dozoru investora (stavebníka)
 • zpracování podkladů pro kolaudaci

 

Příprava staveb

Středisko Příprava staveb zpracuje podklady k výpočtu ceny stavebního díla v rozsahu:

 • finanční rozvahy
 • studie
 • propočty
 • detailní rozpočty
 • rozpočty pro výběrová řízení
 • výkazy výměr
 • kontrola nákladů stavby- dílčí, průběžná, celková
 • poradenství v oblasti stavebních materiálů a jejich cen

Stavební rozpočty zpracováváme programem Verlag Dashofer.

 

Vaše případné dotazy nám prosím zaštete na e-mail.

my_logo
Copyright © Hydrotech Group a. s. | Powered by MyCMS